جداول قیمت گذاری

کدهای کوتاه جداول قیمت گذاری

لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.
لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی درصنعت چاپ.


چهار طرح

لورم ایپسوم یا طرح‌نما به متنی آزمایشی

ارزان7000 تومان

خرید کنید
 • 10GB فضا
 • 200GBپهنای باند
 • دیتابیسنامحدود
 • ساب دامین دارد

نیمه حرفه ای29000 تومان

خرید کنید
 • 50GB فضا
 • 500GB پهنای باند
 • دیتابیس نامحدود
 • ساب دامین دارد

پیشرفته49000 تومان

خرید کنید
 • 80GB فضا
 • 1 ترابایت پهنای باند
 • دیتابیس نامحدود
 • ساب دامین دارد

سه طرح

ارزان7000 تومان

خرید کنید
 • 10GB فضا
 • 200GBپهنای باند
 • دیتابیسنامحدود
 • ساب دامین دارد

استاندارد11000 تومان

خرید کنید
 • 20GB فضا
 • 300GB پهنای باند
 • دیتابیسنامحدود
 • ساب دامین دارد

نیمه حرفه ای 29000 تومان

خرید کنید
 • 50GB فضا
 • 500GB پهنای باند
 • دیتابیس نامحدود
 • ساب دامین دارد

سبک جایگزین

ارزان7000 تومان

 • 10GB فضا
 • 200GBپهنای باند
 • دیتابیسنامحدود
 • ساب دامین دارد
خرید کنید

نیمه حرفه ای29000 تومان

 • 50GB فضا
 • 500GB پهنای باند
 • دیتابیس نامحدود
 • ساب دامین دارد
خرید کنید

پیشرفته49000 تومان

 • 80GB فضا
 • 1 ترابایت پهنای باند
 • دیتابیس نامحدود
 • ساب دامین دارد
خرید کنید

پارالاکس

ارزان7000 تومان

 • 10GB فضا
 • 200GBپهنای باند
 • دیتابیسنامحدود
 • ساب دامین دارد
خرید کنید

نیمه حرفه ای29000 تومان

 • 50GB فضا
 • 500GB پهنای باند
 • دیتابیس نامحدود
 • ساب دامین دارد
خرید کنید

پیشرفته49000 تومان

 • 80GB فضا
 • 1 ترابایت پهنای باند
 • دیتابیس نامحدود
 • ساب دامین دارد
خرید کنید

بلوک های کوچک

ارزان10GB فضا 7000 تومان

خرید کنید

استاندارد20GB فضا 11000 تومان

خرید کنید

پیشرفته 80GBفضا 49000 تومان

خرید کنید

حرفه ای 100GB فضا119000 تومان

خرید کنید

پربازدید 150GB فضا179000 تومان

خرید کنید

پلان های رنگی

ارزان7000 تومان

خرید کنید
 • 10GB فضا
 • 200GBپهنای باند
 • دیتابیسنامحدود
 • ساب دامین دارد

نیمه حرفه ای29000 تومان

خرید کنید
 • 50GB فضا
 • 500GB پهنای باند
 • دیتابیس نامحدود
 • ساب دامین دارد

پیشرفته49000 تومان

خرید کنید
 • 80GB فضا
 • 1 ترابایت پهنای باند
 • دیتابیس نامحدود
 • ساب دامین دارد

ارزان7000 تومان

خرید کنید
 • 10GB فضا
 • 200GBپهنای باند
 • دیتابیسنامحدود
 • ساب دامین دارد

نیمه حرفه ای29000 تومان

خرید کنید
 • 50GB فضا
 • 500GB پهنای باند
 • دیتابیس نامحدود
 • ساب دامین دارد

پیشرفته 49000 تومان

خرید کنید
 • 80GB فضا
 • 1 ترابایت پهنای باند
 • دیتابیس نامحدود
 • ساب دامین دارد

ارزان7000 تومان

خرید کنید
 • 10GB فضا
 • 200GBپهنای باند
 • دیتابیسنامحدود
 • ساب دامین دارد

نیمه حرفه ای29000 تومان

خرید کنید
 • 50GB فضا
 • 500GB پهنای باند
 • دیتابیس نامحدود
 • ساب دامین دارد

پیشرفته49000 تومان

خرید کنید
 • 80GB فضا
 • 1 ترابایت پهنای باند
 • دیتابیس نامحدود
 • ساب دامین دارد

ارزان7000 تومان

خرید کنید
 • 10GB فضا
 • 200GBپهنای باند
 • دیتابیسنامحدود
 • ساب دامین دارد

نیمه حرفه ای29000 تومان

خرید کنید
 • 50GB فضا
 • 500GB پهنای باند
 • دیتابیس نامحدود
 • ساب دامین دارد

پیشرفته 49000 تومان

خرید کنید
 • 80GB فضا
 • 1 ترابایت پهنای باند
 • دیتابیس نامحدود
 • ساب دامین دارد